Billedkunst - Jan C. van Dijk

Filter:


Jan C van Dijk august 2016
Me

Om mig


Jeg tegnede meget allerede i før-skolealderen og fortsatte med det op gennem barne- og ungdomsårene.
I folkeskolens 1. klasse på Voldparkens Skole i Brønshøj blev mine tegninger hængt op i vores klasselokale, hvilket jeg var meget stolt over, kan jeg huske.

I teenage-årene malede jeg mange, store billeder i oliepastel, gerne efter fotografier i 'Det Bedste' fra Reader's Digest. Altid naturmotiver. Flere af dem hængte jeg op i klasselokalet på Kirkebjerg Skole, hvor jeg gik i 2. og 3. realklasse. Jeg nød virkelig den opmærksomhed, de fik!

I slut-60'erne var jeg meget optaget af Claus Berings tuschtegninger af naturscenerier, og derfor tegnede jeg i den periode talrige billeder i tusch, især af fugle. Mange af disse tegninger benyttede jeg i en skriftlig, naturvidenskabelig 'afhandling'/rapport, og for den blev jeg belønnet med Fysikernålen i guld (Fysiklærerforeningens diplomprøve). Rapporten blev efterfølgende udstillet på Det tekniske Museum i Helsingør.

I gymnasieårene tegnede og malede jeg slet ikke, hvilket jeg ikke kan finde nogen forklaring på.

I studietiden (jeg læste biologi i København) kom jeg endelig i gang igen med at tegne, da jeg skulle bruge nogle beskrivende illustrationer af pollenkorn til min specialeafhandling. For at komme godt fra start tog jeg et par kurser i tegning af pollenkorn hos Svend Thorkil Andersen på Danmarks geologiske Undersøgelser foruden et kursus i plantetegning og -maling hos kunstmaler Bent Jonhsen.

Herefter gik der vel omkring tyve år, før jeg igen malede, og denne gang sammen med min datter. Vi fik begge malet en del akrylbilleder, og det var nogle dejlige stunder!

Så kom endnu en lang periode på knap 15 år, uden tegning og maling, indtil min kone i juni 2015, efter flere ihærdige forsøg, fik mig overtalt til at tilmelde mig et tegne- og malekursus hos tegner Henrik Dahl i Kalvehave. Det har jeg på ingen måde fortrudt, og her pr. marts 2019 går jeg stadig til undervisning hos Henrik.

© 2017-2019 Jan C. van Dijk. Alle rettigheder forbeholdes.    Webmaster Jan C. van Dijk